Training crisismanagement

Waarom crisismanagement?

Van veel organisaties wordt verwacht dat ze weten wat er in een crisis op hen afkomt en dat zij in staat zijn om de crisis op een effectieve wijze te managen. Denk aan wooncoörperaties die worden geconfronteerd met een grote brand of het aantreffen van asbest, een energiemaatschappij die te maken krijgt met de uitval van nutsvoorzieningen, grote capaciteitsproblemen ten gevolge van een griepepidemie, fraude, een staking of slechte publiciteit. In alle gevallen kan er sprake zijn van een grote commerciële en/of maatschappelijke impact. Daarnaast kan er van vertegenwoordigers van organisaties worden gevraagd zich aan te sluiten bij een overleg van de politie en andere veiligheidsorganisaties. Bijvoorbeeld wanneer uw bedrijf wordt bezocht door politiek leiders, u betrokken bent bij grote evenementen, bij voorvallen van extreme agressie, wanneer er sprake is van terreurdreiging en/of aanslagen of andere calamiteiten.

Crisismanagement 1 klein website
PDF

Folder Crisis management

Download 

Gelukkig heeft uw organisatie niet elke dag te maken met bovengenoemde zaken. Toch is het belangrijk dat u in een crisissituatie precies weet wat er van u verwacht wordt. Dit als crisismanagementteam als geheel of als individueel lid in het bijzonder. Het is uw taak om op operationeel en/of strategisch niveau beslissingen te nemen, ook tijdens spannende en onvoorziene situaties. Doet u dit goed, dan kunt u de schade van een crisis minimaliseren. Tijdens een crisis heeft u echter niet alleen te maken met het incident op zich. U moet uw eigen spanning onder controle weten te houden, duidelijk communiceren met medewerkers en externen, samenwerken met een crisisteam en het overzicht kunnen bewaken in alle hectiek. Hoe kunt u dat het beste doen? De training “crisismanagement” van Reframe helpt u hierbij.

Wat wordt er behandeld in een training crisismanagement?

De training “crisismanagement” is interactief en praktisch van aard. De methoden die wij hanteren zijn erop gericht dat u de opgedane kennis en vaardigheden kunt gebruiken wanneer dat nodig is. Zelfs als u onder spanning staat.

Samen met de ervaren trainers van Reframe gaat u aan de slag met individuele oefeningen, groepsopdrachten, praktijksimulaties en scenario’s uit de dagelijkse praktijk. We simuleren gevoelens en uitdagingen waar u mee te maken kunt krijgen tijdens een crisis. Denk hierbij aan de elementen spanning, hectiek en tijdsdruk.
In realistische oefensituaties die afgestemd zijn op de organisatie van de deelnemers wordt stil gestaan bij:

•   Hoe kunnen wij ons als organisatie goed voorbereiden op een crisis en de afhandeling hiervan.
•   Het vergroten van bewustzijn van de betekenis van een crisis.
•   Het maken van een risicoanalyse.
•   Een effectief ‘command and control’-model binnen een crisissituatie.
•   Prioritering.
•   Fasering en methodisch handelen tijdens een crisis.
•   Het inrichten van een crisisstaf.
•   Maatwerk m.b.t persoonlijke ontwikkeling en leervragen.
•   Het functioneren als team tijdens een crisis.
•   Zelfcontrole tijdens spanningsvolle situaties.
•   Gespreksvaardigheden en aansturing.
•   Mediamanagement tijdens een crisis.

Hoe wordt de training crisismanagement ontwikkeld?

De training “crisismanagement” wordt helemaal afgestemd op uw organisatie en de ontwikkelbehoeften die er zijn binnen uw bedrijf. Zo kunnen wij een training bieden die persoonlijk, herkenbaar en doeltreffend is. Het aantal dagdelen van de training wordt daarbij bepaald door de specifieke doelen die uw organisatie heeft voor de training. Klik hier voor meer informatie over de verschillen tussen het aantal dagdelen.

Aan deze training zijn geen specifieke voorwaarden m.b.t. instroomeisen, vooropleiding en/of opleidingsniveau vereist.

Advies

Onze trainers hebben jarenlange ervaring met trainingen in het omgaan met spanningsvolle situaties. Hier kunt u uw voordeel mee doen. Niet alleen tijdens de training maar ook daarvóór. Wij komen namelijk graag naar uw bedrijf toe voor advies. Zo kunt u de trainingen bijvoorbeeld combineren met advies over uw beleid, beveiliging of procedures. Klik hier voor meer informatie over onze adviesmogelijkheden.

Agressie en veiligheid in publieke taken.

Reframe heeft ruim 22 jaar ervaring in het ontwikkelen en verzorgen van trainingen voor de zorg (zoals ziekenhuizen, doktersposten en huisartsenpraktijken), de uitvaartzorg, de (semi-)overheid (IND, gemeenten, politie, brandweer) maar ook voor gerechtsdeurwaarders, woonbedrijven en financiële ondernemingen. Wij verzorgen een training of trainingstraject voor u op maat! Vraag vrijblijvend een offerte aan of bel naar ons kantoor voor meer informatie!

 

Neem vrijblijvend contact met ons op