Intervisie

Waarom werken we met intervisie?

Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen mensen, met dezelfde werkzaamheden, waarin besproken wordt waar zij tegenaan lopen. Intervisie zorgt ervoor dat collega’s elkaar onderling ondersteunen en helpen om hun werkzaamheden beter uit te voeren. Het zet een verbeteringsproces in gang met betrekking tot vraagstukken en problemen op de werkvloer. Het gaat hierbij om vakinhoudelijke aspecten, dilemma’s en persoonlijk functioneren.

Intervisie 1 klein
PDF

Download de folder 'intervisie'

Download 

Hoe verloopt een intervisietraject?

Het intervisietraject bestaat uit een aantal bijeenkomsten, met nader te bepalen frequentie. Alle leden van de intervisiegroep spreken tijdens de eerste bijeenkomst hun verwachtingen uit over wat ze willen bereiken door middel van de intervisiebijeenkomsten. Voorafgaand aan de bijeenkomsten brengen de deelnemers hun vragen en agendapunten in. Het kan daarbij gaan om technische vragen die inhoudelijk eenvoudig te beantwoorden zijn, maar ook ethische kwesties of voorkomende conflictsituaties. Zo kan de invulling van de bijeenkomsten kan per keer verschillen, afhankelijk van het onderwerp.

Reframe helpt met het in kaart brengen van probleemstukken en een zo effectief mogelijk verloop van een intervisie. Uitgangspunt van het intervisietraject is dat de groepsleden worden gestimuleerd om de sessies uiteindelijk zelfstandig voort te zetten.

Een voorwaarde voor succesvolle intervisie is dat de groep samenkomt op basis van gelijkwaardigheid. Succesvolle intervisie staat of valt met onderling vertrouwen en veiligheid binnen de groep. Medewerkers zitten dus nooit samen met hun direct leidinggevende in een groep. De trainer/begeleider benadrukt en bewaakt daarom steeds de vertrouwelijkheid binnen de intervisiegroep. Binnen de intervisiesessies wordt afwisselend gebruik gemaakt van groepsreflectie, zelfreflectie en eventueel rollenspelen.

klein_intervisie

Wat kan Reframe voor u betekenen?

Reframe verzorgt intervisie voor groepen of afdelingen binnen uw organisatie. Intervisie start altijd na een vrijblijvend intakegesprek met de opdrachtgever waarin de totale trajectduur wordt vastgesteld en het plan van aanpak wordt doorgenomen.

Het niveau voor dit coachingstraject is minimaal hbo-niveau, zodat de deelnemer het trainingsniveau goed kan volgen.

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.

Neem vrijblijvend contact met ons op