Training opvang en nazorg

Waarom een training opvang en nazorg?

Stel: Een medewerker uit uw organisatie maakt een schokkende gebeurtenis mee. Dit kan bijvoorbeeld een onderling conflict, agressie-incident, een slecht nieuws gesprek, overlijden van een collega of een andere ingrijpende situatie zijn. De medewerker is overstuur en mogelijk getraumatiseerd. De eerste momenten na een heftige gebeurtenis zijn vaak cruciaal. Een goed opvanggesprek kan ervoor zorgen dat de fysieke en emotionele schade wordt beperkt. Hoe kunt u dit het beste aanpakken? En misschien wel belangrijker: wat moet u vooral niet doen? Hoe verleent u goede opvang en nazorg?

Opvang en nazorg 1 klein website
PDF

Download folder Opvang en nazorg

Download 

Hoe regel ik opvang en nazorg voor mijn organisatie?

Reframe helpt u hierbij. Op het gebied van opvang en nazorg bieden wij twee typen trainingen aan. De eerste training opvang en nazorg is gericht op leidinggevenden, de tweede op het samenstellen van een bedrijfsopvangteam (BOT).

Training opvang en nazorg voor leidinggevenden

Als leidinggevende bent u verantwoordelijk voor de juiste opvang en nazorg van uw medewerkers. Maar hoe zorgt u er voor dat dit op de juiste wijze wordt uitgevoerd? Binnen de training kijken we naar de rol van een leidinggevende in preventie, aansturing, opvang, nazorg en het eventuele contact richting de dader. Welke taken heeft u als leidinggevende en hoe voert u die praktisch uit? En welke taken voert u juist niet uit? In de training besteden we aandacht aan de volgende zaken:

1. Principes van opvang en nazorg.

2. Naleving afspraken, procedures en protocol.

3. Faciliteren van de benodigde onderdelen.

4. Do’s and don’ts voor leidinggevenden.

5. Risicofactoren voor een gestagneerde verwerking.

6. Het voeren van opvang en nazorggesprekken.

7. Praktische aanpak en evaluatie.

Wat leer ik in deze training?
Gedurende de training maken we gebruik van de laatste inzichten die middels wetenschappelijk onderzoek zijn opgedaan rondom de verwerking van schokkende gebeurtenissen. Aan de hand van interactieve oefeningen leren de leidinggevenden welke rol zij in het proces hebben en hoe zij erop kunnen toezien dat de opvang en nazorg praktisch en op de juiste wijze wordt uitgevoerd.

Hoe is de training opgebouwd?
De training gaat gepaard met een uitgebreid voortraject waardoor de training afgestemd wordt op uw organisatie. Reframe biedt de training voor leidinggevenden aan in een variant van één of twee dagdelen met daarbij mogelijk een terugkombijeenkomst na een periode van enkele wensen. Het aantal dagdelen is afhankelijk van uw specifieke wensen en leerbehoefte.

Het niveau voor deze training is minimaal hbo-niveau, zodat de deelnemer het trainingsniveau goed kan volgen.

opvang en nazorg 1

Training bedrijfsopvangteam

Wat doet een bedrijfsopvangteam? Veel organisaties kiezen ervoor gebruik te maken van een bedrijfsopvangteam (BOT). Dit team van medewerkers verricht de eerste opvang en waar nodig het nazorgtraject. Het BOT-lid besteedt aandacht aan de medewerker, peilt waar de medewerker behoefte aan heeft en welke praktische zaken mogelijk geregeld kunnen worden.

Gedurende het natraject signaleert het BOT-lid mogelijke risicofactoren of symptomen die kunnen wijzen op een verwerkingsstoornis. Het BOT-lid, signaleert enkel en stelt zich hierbij duidelijk op als collega en niet als hulpverlener. Bij vermoeden van een verwerkingsstoornis licht het BOT-lid de mogelijkheden rondom verdere hulpverlening toe.

Wat leer ik in deze training? Gedurende de training maken we gebruik van de laatste inzichten die middels wetenschappelijk onderzoek zijn opgedaan bij de verwerking van schokkende gebeurtenissen. Aan de hand van realistische casuïstiek leren de deelnemers hoe zij professioneel een (eerste) opvanggesprek kunnen voeren en welke elementen in nazorggesprekken een (cruciale) rol spelen.

Hoe is de training opgebouwd? De training gaat gepaard met een uitgebreid voortraject waardoor de training afgestemd wordt op uw organisatie. Een basistraining bestaat daarbij uit een tweedaagse training met terugkombijeenkomst. Op basis van uw specifieke wensen en leerbehoefte ontwikkelen wij echter een programma op maat.

Advies

Onze trainers hebben jarenlange ervaring met trainingen in het omgaan met spanningsvolle situaties. Hier kunt u uw voordeel mee doen. Niet alleen tijdens de training maar ook daarvóór. Wij komen namelijk graag naar uw bedrijf toe voor veiligheidsadvies. Zo kunt u de trainingen bijvoorbeeld combineren met advies over uw agressiebeleid, beveiliging of agressie opvang team. Klik hier voor meer informatie over onze adviesmogelijkheden.

Meer weten?

Heeft u een vraag of opmerking, of wilt u meer te weten komen? Neem contact met ons op, we helpen u graag.

Agressie en veiligheid in publieke taken.

Reframe heeft ruim 22 jaar ervaring in het ontwikkelen en verzorgen van trainingen voor overheid en semi-overheid zoals de zorg, de uitvaartzorg, IND, gemeenten, politie, brandweer, maar ook voor de commerciële sector. Wij verzorgen een training of trainingstraject voor u op maat! Vraag vrijblijvend een offerte aan of bel naar ons kantoor voor meer informatie!

 

Neem vrijblijvend contact met ons op