Omgaan met lastig en agressief gedrag

Open inschrijving training 'Omgaan met lastig en agressief gedrag'

Bedreigingen, uitschelden en intimidatie: agressie. U kunt ermee te maken krijgen als u werkzaam bent met klanten en cliënten. Dit kan u onzeker maken of een gevoel van onveiligheid teweeg brengen. Hoe gaat u om met die gevoelens? Wanneer is het gedrag van de ander niet meer acceptabel? En is er binnen uw organisatie al een gemeenschappelijke norm bepaald op het gebied van agressie en grenzen? De training Omgaan met lastig en agressief gedrag biedt uitkomst. Lees er alles over op deze pagina.

Met deelname aan deze training kunnen professionals PE-punten behalen. Voor meer informatie informeer bij ons kantoor.

Reframe Omgaan met lastig en agressief gedrag blad 1
PDF

Download de folder 'Omgaan met lastig en agressief gedrag"

Download 

Training Reframe Open Inschrijving

 • Training met trainer en acteur
  Naast een ervaren en gecertificeerde trainer is er bij de training ook een professioneel acteur aanwezig waarmee u praktijkgericht kunt oefenen.
 • Individuele begeleiding
  Naast training in de groep wordt er ook individueel gekeken naar de behoeften.
 • Certificaat Bewijs van deelname
  U krijgt een Reframe certificaat bewijs van deelname
 • Lunch en versnaperingen
  Een volledig verzorgde lunch met warme snack en de gehele dag koffie en thee zijn bij de cursusprijs inbegrepen.
 • Nazorg
  Tot twee maanden na de training is er per email of telefonisch nog nazorg mogelijk indien gewenst.
 • Mogelijkheid tot verdieping
  Mogelijkheid tot deelname aan vervolg training(en) voor verdere uitdieping.

Inhoud training

De opdrachten in deze agressietraining zijn praktijkgericht en de geschetste situaties zijn herkenbaar. In de training is er veel ruimte voor uw persoonlijke ontwikkelpunten en besteden we ook aandacht aan de specifieke uitdagingen in uw werkveld. Deze brengen we voorafgaand aan de agressietraining in kaart door middel van een online vragenlijst.
Door middel van individuele oefeningen en groepsopdrachten op basis van het IK-WIJ-ZIJ principe leert u zichzelf zekerder te voelen tijdens het contact met de klant/cliënt. Wij leren geen kunstjes aan maar trainen met uw individuele kwaliteiten en kunnen, dat maakt dat u deze training ook echt praktijkgericht gaat toepassen.

Uw resultaten na de training: Het geeft u grip op de situatie, hoe spanningsvol deze ook is. U leert naast het herkennen van de verschillende vormen van agressie ook angstsignalen herkennen. Daarnaast leert u effectief om te gaan met de verschillende vormen van agressie en zo uw grens te bewaken.

Deze training voor een groep of organisatie? Informeer naar een maatwerk leeroplossing!

Inschrijven

Individueel inschrijven voor de eendaagse agressietraining 'Omgaan met lastig en agressief gedrag' op basis van open inschrijving komt op €590,00 inclusief btw, cursistenmateriaal, koffie/thee en een goed verzorgde lunch, naast de uitgebreide intake om uw leerbehoeften goed in beeld te krijgen. Ook krijgt u na afloop van de training een certificaat Bewijs van deelname. Direct inschrijven of meer informatie aanvragen kan door middel van het contactformulier U kunt ons tijdens kantooruren ook telefonisch bereiken via: 013 580 1536.

Aan deze training zijn geen specifieke voorwaarden m.b.t. instroomeisen, vooropleiding en/of opleidingsniveau vereist.

direct inschrijven OLA