Training op maat

Van workshop tot meerdaagse training

Reframe hecht veel waarde aan het bieden van maatwerk, de training, workshop of lezing op maat. De trainingen van Reframe worden daarom in verschillende uitvoeringsvarianten aangeboden. Samen kijken we welke uitvoeringsvariant en welke training binnen uw organisatie geschikt is. Daarnaast zorgen we binnen de training voor maatwerk. Trainingen zijn altijd praktijkgericht, op maat en de trainers sluiten aan bij de leerdoelen en kwaliteiten van de individuele deelnemer.

De uitvoeringsvarianten die wij daarbij aanbieden zijn een workshop, lezing, eendaagse training, tweedaagse training of een training-/opleidingstraject.

Workshop

Een workshop bestaat bij Reframe uit 1 dagdeel. Dit kan een ochtend, middag of avond zijn. Binnen de workshop komt een onderwerp op interactieve wijze aan bod. Een workshop kan bijvoorbeeld worden ingezet om medewerkers kennis te laten maken met een onderwerp waarmee ze in de toekomst vaker aan de slag zullen gaan. Daarnaast kan een workshop worden ingezet om vorige trainingen op te frissen of worden gebruikt wanneer er een erg specifiek, afgebakend onderwerp is dat in korte tijd moet worden behandeld. Vooraf bespreken we de inhoud van de workshop. Vanwege de korte tijdsduur worden er duidelijke afspraken gemaakt over wat haalbaar is binnen de workshop.

Lezing

Een lezing bestaat bij Reframe vaak uit 1 dagdeel, maar in overleg zij meerdere dagdelen ook mogelijk. Een lezing is informatief van aard en is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en onze jarenlange ervaring. Hoewel een lezing voornamelijk gericht is op informatieoverdracht, proberen wij ook binnen een lezing te kijken naar mogelijkheden voor interactie en stemmen we de inhoud af op de doelgroep. Op deze manier wordt de lezing aantrekkelijk, interessant en blijven de aanwezigen aandachtig.

Eendaagse training (2 dagdelen)

Een eendaagse training bestaat uit twee dagdelen. Deze dagdelen kunnen aaneengesloten of afzonderlijk worden ingepland.

De inhoud van de dagdelen is afhankelijk van het onderwerp van de training en de wensen van de organisatie, maar een aantal onderdelen komen binnen alle trainingen terug. De training begint met een kennismaking en een inventarisatie van de leerdoelen en de motivatie van de deelnemers. Binnen de training zal ruime aandacht zijn voor individuele leerdoelen en kwaliteiten. Daarnaast zorgen we er natuurlijk ook voor dat het met de opdrachtgever opgestelde programma aan bod komt. Daarna volgt een uitleg van het programma en de werkwijze van Reframe.

Vervolgens zal de trainer aan de slag gaan met het programma door middel van praktijkgerichte oefeningen (eventueel met behulp van een professionele trainingsacteur) aangevuld met korte theoretische uitleg. Tot slot is er de tijd voor het bespreken van en oefenen met casuïstiek.

Tweedaagse training (4 dagdelen)

Een tweedaagse training bestaat uit vier dagdelen. Deze dagdelen kunnen aaneengesloten of afzonderlijk worden ingepland.

De opzet van een tweedaagse training komt voor een groot deel overeen met een eendaagse training. Een belangrijk verschil is echter dat er binnen een tweedaagse training ruimte is om de verschillende onderdelen of sub-onderwerpen uitgebreider aan bod te laten komen. Ook is er uitgebreid ruimte voor casuïstiek. Daarnaast zal er, over de twee trainingsdagen verspreid, vaker gebruik gemaakt worden van een kort theorieblok.

Bovendien is het mogelijk de twee trainingsdagen in te plannen met daartussen een tijdsbestek van bijvoorbeeld twee weken. Deelnemers hebben dan tussentijd de kans om het geleerde in de praktijk te brengen. Mogelijke obstakels of verbeterpunten die hierbij naar boven komen, kunnen worden besproken en verder worden ingeoefend gedurende de tweede dag. Zo wordt de koppeling naar de praktijk nog nadrukkelijker.

Trainingstraject- of opleidingstraject

Het kan ook zo zijn dat u geen specifiek en afgebakend onderwerp voor de training voor ogen hebt, maar een nieuwe manier van werken of verandering teweeg wilt brengen binnen uw organisatie of team. Dan is vaak een trainingstraject het meest geschikt. Samen met u kijken wij naar de beoogde verandering en de mogelijkheden ter verwezenlijking hiervan. Hierbij hebben we oog voor de omslag van beleid naar praktijk. We halen de vraag achter de vraag naar boven. Wat maakt dat een visie of beleid in de praktijk lastig de realiseren is? Wat is er hiervoor nodig?

Afhankelijk van het doel van het traject kan dit leiden tot trainingen, maar ook tot een coachingstrajecten, advies, intervisiebijeenkomsten, teambuilding of een combinatie hiervan. Vooraf stellen we gezamenlijk een traject samen, waarnaar we tussentijds de voortgang gezamenlijk in de gaten houden en evalueren.

Neem vrijblijvend contact met ons op

Training op maat voor medewerkers in publieke taken.

Reframe heeft ruim 22 jaar ervaring in het ontwikkelen en verzorgen van trainingen voor de zorg (zoals ziekenhuizen, doktersposten en huisartsenpraktijken), de uitvaartzorg, de (semi-)overheid (IND, gemeenten, politie, brandweer) maar ook voor gerechtsdeurwaarders, woonbedrijven en financiële ondernemingen. Wij verzorgen een training of trainingstraject voor u op maat! Vraag vrijblijvend een offerte aan of bel naar ons kantoor voor meer informatie!