Agressie- en veiligheidsbeleid

Waarom is een agressie- en veiligheidsbeleid nodig?

Bijna iedere organisatie kan tegenwoordig te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag, agressie, geweld of andere incidenten waarbij veiligheid een rol speelt. De vraag is vaak niet meer of, maar wanneer dergelijke situaties zich voordoen. Daarnaast werken werknemers die zich veilig voelen effectiever en presteren zij beter. Tijd dus om de risico’s op het gebied van agressie en veiligheid in kaart te brengen en effectieve maatregelen te nemen om medewerkers te beschermen en daders aan te pakken. Een goed doordacht en effectief veiligheidsbeleid is daarbij leidend en bovendien verplicht vanuit de Arbowet. Vaak blijkt dat het beleid wel op papier staat, maar dat dit praktisch niet (voldoende) toepasbaar is, waardoor het niet wordt uitgevoerd.

Meer weten?

Heeft u een vraag of opmerking, of wilt u meer te weten komen? Neem contact met ons op, we helpen u graag.

Waar moet ik op letten rondom agressie en veiligheid in mijn organisatie?

Bij het formuleren van ons advies besteden we aandacht aan onderliggende zaken. Waar komt de agressie of het gevoel van onveiligheid vandaan? Wordt er in het beleid een praktische aanpak geschetst en is deze aanpak haalbaar? Hoe wordt het beleid onder de aandacht gebracht bij de medewerkers? Durft of kan iedereen zijn/haar grenzen wel aangeven?

Ons veiligheidsadvies is een totaalplaatje: hoe heeft het functioneren van uw afzonderlijke medewerkers invloed op de veiligheid op alle niveaus binnen uw organisatie? En hoe kunnen de aandachtspunten binnen uw organisatie praktisch gezien worden verbeterd?

Rondom het thema agressie besteedt een goed beleid aandacht aan:

1. De risico’s van agressie en geweld.
2. De manier van melden, registreren en analyseren van incidenten.
3. De manier van voorlichting, instructie en training van medewerkers.
4. De juiste aanpak van agressie.
5. Huisregels en gewenste omgangsvormen.
6. Organisatorische en/of personele maatregelen.
7. Bouwkundige en/of technische voorzieningen aanwezig.
8. Goed werkend alarmsysteem en -procedure.
9. Opvang en nazorg na een incident.
10. Aanpak van dader(s) en het verhalen van schade.
11. Evaluatie en borging.

Bovenstaande aandachtspunten van de Inspectie SZW zijn verplicht vanuit de Arbowet. Reframe helpt u bij de implementatie van deze 11 aandachtspunten.

Hoe helpt Reframe bedrijven met agressie en veiligheid?

Reframe ondersteunt organisaties bij het opstellen, evalueren of aanpassen van een agressiebeleid en veiligheidsmaatregelen op maat en houdt daarbij rekening met de 11 aandachtspunten van de Inspectie SZW. Nadat een het beleid en/of belangrijke verbeterpunten zijn vastgesteld, helpt Reframe bij een praktische toepassing op de werkvloer. Hoe deze implementatie in zijn werk gaat is afhankelijk van het beleid binnen uw organisatie. In overleg komen wij tot een geschikte aanpak.

Neem vrijblijvend contact met ons op