Training intercultureel communiceren: overbrug culturele verschillen

Waarom een training intercultureel communiceren ? Tijdens het uitvoeren van je werkzaamheden kun je veelvuldig contact hebben met cliënten afkomstig uit verschillende culturen. Hierbij staat het overbrengen van boodschappen centraal.

Alhoewel het woord ‘boodschap’ eenvoudig klinkt, is het overbrengen hiervan echter complexe materie. Óf en hóe die boodschap overkomt, is in grote mate afhankelijk van de vaardigheden van de boodschapper, zeker in die gevallen waarbij er sprake is van communicatie met personen uit andere culturen. Dit leidt tot een verrijking van uw eigen standpunten en waarden, maar zorgt soms ook voor verwarring, miscommunicatie of frustratie. Wij besteden bij de training interculturele communicatie aandacht aan deze vorm van communicatie: intercultureel communiceren.

Middels een afwisselende en praktijkgerichte opzet word je in staat gesteld om:

  • Taboes bespreekbaar te maken;
  • meer inzicht te krijgen in je eigen manier van professioneel communiceren diverse culturen;
  • meer bewust te worden van je eigen kwaliteiten en de mogelijkheden om deze vaardigheden uit te bouwen;
  • meer inzicht krijgen in de verschillende processen binnen professionele communicatie.
  • de centrale waarden en gedragscodes binnen diverse culturen herkennen;
  • inzicht krijgen in uw eigen waarden, normen en gedragsregels;
  • het herkennen van overeenkomsten in cultureel gedrag;
  • leren onderscheiden: verbaal versus non-verbaal gedrag;
  • wat je valkuilen zijn m.b.t. interculturele communicatie.

Inzichten in andere en eigen cultuur

Bij de training Interculturele communicatie leert u de verschillen in gedrag binnen diverse culturen te herkennen en hier adequaat mee om te gaan. Bovendien geeft de training inzicht in uw eigen culturele bagage, zodat u uw eigen handelen in een breder perspectief kunt plaatsen. De training is ontzettend waardevol voor uw persoonlijke ontwikkeling.

Reframe besteedt ruime aandacht aan het afstemmen van een traject op de wensen en voorwaarden van de opdrachtgever, maar daarnaast ook op de werksituatie, het beginniveau, de functie en individuele leervragen van de deelnemers.

Dit door middel van een uitgebreid afstemmingsgesprek, het inkijken binnen de organisatie, het selecteren van de juiste trainer of coach, een online intake, Mindsonar en inventarisatie van de leervragen dan de deelnemers.

Meer informatie over deze training? Bel vrijblijvend ons kantoor op: 013 5801536 of neem contact op via de website.

DNA