Wat is er mogelijk qua vergoedingen met betrekking tot een training, coaching of workshop?

Wat is er mogelijk qua vergoedingen en subsidies voor een training, coaching of workshop? Een vraag die we bij trainings - en adviesbureau Reframe vaker horen. Het is lastig om daar één direct antwoord op te geven, want die is er niet. Vaak is het afhankelijk van bijvoorbeeld overheid, gemeente, SVB. Maar ook andere factoren spelen een rol zoals organisatie, eerdere subsidies, eerdere ervaring. Is het bevorderlijk voor uw (mentale) gezondheid? De tijdsduur van de training.. zo zijn er nog vele andere zaken die een mogelijke vergoeding beïnvloeden.

Wat wij voor u kunnen doen is u naar de juiste kanalen verwijzen om een vergoeding aan te vragen. Daarvoor kunt u contact opnemen met ons kantoor. Vanuit daar kunt u de mogelijkheden van de mogelijke vergoedingen bespreken met de instanties die daar een besluit over kunnen maken.

subsidie

Een training is een investering in personeel of uzelf die zichzelf vaak terug betaald, staar u dus niet blind op alleen maar de vergoeding.

Op de website van NRTO, de branchevereniging van trainen en opleiden, vindt u meer informatie over fiscale regelingen en subsidies. Kijk op deze webpagina: https://www.nrto.nl/subsidies/ Reframe is aangesloten bij NRTO en draagt hun keurmerk.

Hieronder lichten wij enkele trainingen en hun subsidies toe, zodat u een beeld krijgt van de mogelijkheden.

Wat als u mantelzorger bent van een dementerende en u wilt een training volgen om hier beter mee om te kunnen gaan? De training 'omgaan met verward gedrag' heeft een directe relatie met de beperkingen van de zorgnemer. Omdat het uw deskundigheid bevorderd in de omgang hiermee kunt u deze kosten in vele gevallen achteraf declareren. Met het formulier 'bijkomende zorgkosten' van SVB via de PGB van de persoon waaraan u zorg verleend kunt u dit bedrag of een deel declareren.

Informeer hiernaar altijd voorafgaande aan uw inschrijving van de training bij het SVB kantoor in uw regio. Dit is namelijk per regio anders geregeld.

Wanneer ondernemers willen investeren in de verbetering van de algemene veiligheid, zowel binnen als buiten hun onderneming, kunnen deze subsidie 'algemene veiligheid' aanvragen voor een training gerelateerd aan het vergroten van de algemene veiligheid. Denk hierbij aan de overvaltraining, opvang en nazorg, omgaan met lastig en agressief gedrag en agressie opvang team (AOT). Voor een juiste voorlichting over de mogelijkheden voor uw bedrijf raden wij aan een afspraak te maken bij het stadhuis van de gemeente waar uw onderneming in gevestigd is. Zij gaan over de subsidies in het verbeteren van de algemene veiliheid in hun stad of dorp.

Zo ziet u dat subsidie vaak afhankelijk is van meerdere factoren en zelfs verschillend kan zijn per gemeente of instantie. Heeft u verdere vragen of wilt u meer informatie dan kunt u bellen naar ons kantoor 013-5801536 of ons benaderen via dit contactformulier, wij informeren u graag.

Medewerkers Reframe advies en training.

2019 logo vrijstaand 1

Volg Reframe op social media: