Mindsonar®

Waarom Mindsonar®?

Uw manier van denken bepaalt in sterke mate hoe u zich voelt en hoe u handelt. Dat geldt voor individuen, maar ook voor teams en organisaties. Met Mindsonar® wordt uw persoonlijke – of die van uw team of organisatie – manier van waarnemen, denken en handelen in kaart gebracht. Deze meet namelijk niet wat u denkt, maar hoe u denkt. Door inzicht te hebben in uw manier van denken en handelen, wordt uw slagvaardigheid vergroot.

Meer weten?

Heeft u een vraag of opmerking, of wilt u meer te weten komen? Neem contact met ons op, we helpen u graag.

Hoe werkt Mindsonar®?

Mindsonar® brengt uw manier van waarnemen, denken en handelen in kaart, hij meet niet wat u denkt, maar hoe u denkt: zowel individueel als in de organisatie. Mindsonar® legt u vragen en keuzes voor. Zo zoekt het naar denkpatronen. Van die patronen maakt het grafieken en rapporten. Mindsonar® geeft uw manier van denken weer in dertien facetten of dimensies, ook wel ‘metaprogramma’s’ genoemd. Samen geven ze een duidelijk beeld van uw persoonlijke, unieke denkstijl.

Op basis van dit profiel verzorgt Reframe een uitgebreide analyse. Want wat u denkt, wat u waarneemt en wat u voelt bepaalt op hun beurt hoe u in een gegeven situatie handelt. We gaan er overigens van uit, dat u in verschillende situaties heel verschillend kunt denken. Op uw werk bijvoorbeeld, denkt u misschien heel anders dan wanneer u met uw hobby of uw kinderen bezig bent. Daarom meet Mindsonar® altijd uw denkstijl voor een bepaalde situatie.

Mindsonar® kan ook worden ingezet binnen een teamtraject of teamtraining. Reframe verwerkt de rapportages dan tot een teamprofiel. Dit teamprofiel wordt gepresenteerd en besproken binnen het team. Daardoor wordt duidelijk zichtbaar welke competenties er in het team (nadrukkelijk) aanwezig zijn. Ook ontstaat er een beeld van de niet of niet duidelijke aanwezige competenties en hoe deze toch door het team zelf ingevuld kunnen worden. Vanuit het teamprofiel wordt het traject of de training vervolgens vormgegeven.

Waar is Mindsonar® ontwikkeld?

Mindsonar® is ontwikkeld door het Instituut voor Eclectische Psychologie (IEP) te Nijmegen. Het IEP heeft jarenlang wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de meting van denkstijlen en zo deze denkstijltest steeds nauwkeuriger en betrouwbaarder gemaakt.

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden voor u, uw team of organisatie te bespreken.

mindsonar

Neem vrijblijvend contact met ons op